Yönetilen Tezler

1. Dr. Erkan Demirkaya : Doksorubisine bağlı kardiyak toksisitenin önlenmesinde bitkisel antioksidanların etkinliklerinin invivo olarak araştırılması 2003

2. Dr. Mustafa Karataş : Ankarada farklı bölgelerde yaşayan değişik yaş grubu çocuklarda kan kurşun düzeyleri 2003

3. Dr. Mustafa Gülgün : Metotreksat Uygulanan Ratlarda Oluşan İntestinal Hasarda Proantosiyanidin, Glutamin Ve Arjinin Kullanımının Koruyucu Etkilerinin Değerlendirilmesi 2006

4. Dr. Latif Duranoğlu : Ankara İlinde yaşayan 9-16 yaş arasındaki çocuk ve adölesanlarda boğmaca seroprevelansı 2008

5. Dr. Ahmet Doksal : Yenidoğan bebeklerin anne sütündeki adezyon molekülü seviyeleri ve hastalık geçirme sıklığı ile ilişkisi. 2009


Okunma Sayısı : 5785